Utbildning på riktigt!

Utbildning på riktigt!

Vi startar nya Diplomutbildningar Augusti 2018! Välj hela eller komponera din egen utbildning.

Detaljhandelns snabba utveckling öppnar upp för fantastiska karriärmöjligheter!
Nästan varannan detaljhandelskedja (48 procent) har ett rekryteringsbehov av kvalificerad personal. 16 procent av dem upplevde problem med att hitta rätt kompetens. Utbilda dig till butiksledare och möt potentiella arbetsgivare under din utbildning hos oss.

Ansök nu och börja studera hos oss i höst.

 

 

Aspero Idrottsgymnasium

Aspero Kompetens ingår i samma koncern som Aspero friskolor. Våra Idrottsgymnasium har som vision om att skapa vinnare. Vi tror på att alla elever kan bli vinnare i flera aspekter: socialt, studiemässigt och idrottsligt. Alla elever ska utvecklas efter sin förmåga, sina förutsättningar och sin ambition. Vi utmanar, ställer krav och stöttar alla våra elever så att de når sina mål. Glädje, gemenskap, trivsel och trygghet kännetecknar våra skolor.

Läs mer på www.aspero.nu