I samverkan med Radix kompetens har vi på Aspero glädjen att erbjuda dig Stöd och Matchning samt Stöd och Matchning med lokal anpassning inom service och försäljning! 
Du som är i behov av stöd med att stärka ditt personliga varumärke, söka och hitta jobb eller vidare studier samt utveckla ditt nätverk och/eller bli duktig på service och värdskap är varmt välkommen till oss.

Vi har ett stort nätverk av företag inom framförallt service och försäljning. Vi har även handledare med bakgrund och specialkompetens från kultur och medieindustrin. Vår målsättning är att dina upplevelser ska vara kompetenshöjande, exklusiv och inspirerande och ge dig ökade möjligheter till anställning eller studier.
Hos oss på Aspero träffar du engagerade handledare, föreläsare och coacher varje vecka. 
Vi erbjuder inspirerande och kompetenshöjande workshops och seminarium. Vår styrka är vårt engagemang i varje enskild individs positiva utveckling!

Läs mer om stöd och matchning i vårt material nedan.

För mer information prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller ring oss vår samordnare Peter Svensson på 0763181874.

Varmt välkommen till oss på Aspero!