Aspero Yrkeshögskola är en viktig del av utbildningsföretaget Aspero Kompetens. I samarbete med näringslivet skapar och genomför vi utbildningar som leder till efterfrågad kompetens inom handel, service och destinationsutveckling.

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden.

För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. För varje utbildning finns det en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet, tillsammans med utbildarna ser de till att du som studerar får en högkvalitativ utbildning med ett innehåll som motsvarar arbetslivets efterfrågan på kompetens.

Teori + praktik = jobb YH-utbildningar innehåller praktik där du som studerande får möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden och behärskar ditt yrke när du är färdig med din utbildning.

Även under den skolförlagda delen arbetar vi mycket med skarpa projekt som ger dig praktisk erfarenhet och ett värdefullt nätverk av potentiella arbetsgivare.

Utbildare Utbildarna på Aspero har alla lång erfarenhet från den bransch som de utbildar inom. De allra flesta kombinerar sin roll som utbildare med att arbeta med uppdrag i arbetslivet. På så sätt är de alltid uppdaterade på den utveckling som sker och du som studerar får den senaste kunskapen.

Vill du veta mer om YH utbildningar www.yhmyndigheten.se